Mona Wibrån

Socionom och legitimerad psykoterapeut

Chefshandledning

Som ledare är du ofta ensam med svåra beslut och avväganden. Du kan uppleva att du tappat greppet om verksamheten och du tvivlar på din förmåga att leda gruppen, att ta till vara medarbetarnas idéer och utveckla deras egenansvar.

Under mina 30 år som chef och ledare har det blivit allt tydligare att det finns många likheter mellan föräldraskap och ledarskap inom arbetslivet. På frågan: Vad kännetecknar en bra ledare är svaren mycket lika för föräldern och för chefen. Centrala begrepp är respekt, lyhördhet, feedback och kommunikation. Ledaraspekten i chefsrollen kan tränas.

För vem?

Chefer som vill fokusera på ledaraspekten i chefsrollen.

Hur?

Vi träffas enskilt eller i grupp och arbetar efter en gemensam målsättning och det antal gånger vi kommer överens om.

För mer information: maila info@mwibran.se eller ring 0702-17 12 95