Mona Wibrån

Socionom och legitimerad psykoterapeut

Om mig

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Min inriktning är familjeterapi och jag är utbildad vid universitetet i Lund med Kjell Hansson och Ingegerd Wirtberg som kursansvariga. Hela mitt yrkesliv har jag verkat inom områden som arbetar med barn och familj i olika former, huvudsakligen inom socialtjänsten men även inom barn- och ungdomspsykiatrin och grundskolan. Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete.

Sedan 1987 har jag varit chef, först som föreståndare på familjebehandlingshemmet Skutan och åren 1997-2017 enhetschef vid Familjemottagningen i Majorna-Linné (FAMM) i Göteborg.
Under åren på Skutan och FAMM utvecklade vi ett internationellt nätverk med inspiratörer som Salvador Minuchin, John Brendler, Ramon Rojano, Maria Aarts och Haim Omer.
Jag har kombinerat mitt chefsskap med familjearbete och utvecklat föräldrastödsprogrammet LFT – Ledarskapsträning för tonårsföräldrar.

För närvarande är jag anställd inom familjehemsverksamheten i Göteborg. Jag arbetar också i egen regi och är en av medlemmarna i Göteborgs Familjemottagning.