Mona Wibrån

Socionom och legitimerad psykoterapeut

Samtal - Föräldra-och familjesamtal

För vem?

Du kan komma själv som förälder, med hela familjen eller med andra som är av betydelse i ert liv.
Jag arbetar för att stärka relationen mellan barn och föräldrar och för att stärka föräldrar som ett föräldrateam samt för att skapa positiva samspelsmönster i familjen. Målet med samtalen är att du som förälder eller ni som familj skall känna att ni styr bättre över er livssituation.

Hur går det till?

Vid första besöket går vi igenom dina/era behov och målsättning. Vi träffas 60-90 minuter per tillfälle. Det brukar som regel inte behövas mer än 2-5 samtal. Ibland kommer man tillbaka för att få påfyllning eller för att få hjälp när nya situationer uppstår.

Kostnad?

Timkostnaden är inkomstbaserad. Bokade besök kan ändras fram till klockan 14 arbetsdagen innan. Därefter debiteras beloppet.

För mer information: maila info@mwibran.se eller ring 0702-17 12 95