Mona Wibrån

Socionom och legitimerad psykoterapeut

LFT – Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

Vad och varför?

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet för tonåringen, men också för föräldern. LFT är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till tonåringar med olika typer av psykosocial problematik. Föräldrar som deltar i gruppverksamheten delar känslor av maktlöshet, otillräcklighet och oro. I grupp får man diskutera frågor och funderingar tillsammans med andra föräldrar i samma situation. Man får också ta del av föräldrars glädje, spänning och nyfikenhet.

Jag är författare till materialet som bygger på synpunkter från en referensgrupp med tonårsföräldrar, mina egna professionella erfarenheter, forskningsresultat och inspiration från olika teorier och metoder. LFT betonar ledarskapsaspekten i föräldrarollen, att föräldern har huvudansvaret för stämningen i hemmet och för relationen förälder – barn.

Den första föräldragruppen startades på Familjemottagningen i Majorna-Linné, Göteborg, år 2000 och sedan 2006 har jag utbildat gruppledare från andra stadsdelar i Göteborg och från andra orter i Sverige i programmet. Jag har fortsatt att utveckla programmet och gjorde en större översyn 2016 utifrån synpunkter från deltagare och ledare, ny forskning och förändrade livsvillkor i vår omgivning.

Utvärdering och forskning.

Programmet har ingått i en nationell studie kring föräldrastöd och visat på positiva effekter på föräldrars välbefinnande, föräldraattityder och strategier. För mer information om forskningen hänvisas till den kunskapsöversikt som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen samt artikeln om vilka föräldrar som söker sig till universella föräldragrupper.

Elin Alfredsson, vid psykologiska institutionen Göteborgs universitet, har skrivit en avhandling Growing together – Participation in and outcomes of programs for parents of adolescents (juni 2018) där LFT är ett av fem program som ingår i studier med olika perspektiv. Första studien undersöker vilka föräldrar som söker sig till universellt erbjudna föräldrastödsprogram. Studie två tar upp kort-och långtidseffekter från både universella och riktade föräldrastödsprogram på föräldrastrategier, familjeklimat och föräldrars och ungdomars psykiska hälsa. Studie tre undersöker tonåringars perspektiv på deras föräldrars deltagande i föräldrastödsprogrammen. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att föräldrastödsprogram för föräldrar med tonårsbarn är effektiva i att stärka föräldra-barnrelationen och i att främja en positiv utveckling och minska problem.

I radio P4 Göteborg den 3:e juli 2018 intervjuas Elin Alfredsson om sin avhandling under rubriken: 'Stödprogram för tonårsföräldrar stärker relationen.'

LFT – ett stöd i grupp för föräldrar med tonåringar

Innehåll

Under nio träffar får föräldrar möjlighet att tillsammans med andra föräldrar dela sina erfarenheter av tonårsföräldraskapets vedermödor och förhoppningsvis även dess glädjeämnen. Syftet är att föräldern även skall få idéer, tankar och verktyg för att bli säkrare som tonårsförälder, få kraft att påverka tonåringen i en positiv riktning och skapa en värdig relation till sitt barn.

Teman för träffarna

  1. Inledning och presentation
  2. Kommunikationen förälder – barn: Vad är det mitt barn försöker säga mig?
  3. Beröm, uppmuntran och positiv uppmärksamhet
  4. Hur överlever jag som förälder? – Om konsten att sätta gränser
  5. Att skapa goda cirklar I
  6. Föräldraskap. Föräldrastil och ledarskap
  7. Att skapa goda cirklar II
  8. Från kontroll till koll
  9. Summering och avslutning

Röster från föräldrar

"I våras grät jag bara. Nu blir jag mer och mer arg. Är inte lika hjälplös."

"I början; en aha-upplevelse – Gud vad skönt att det inte bara är jag. Jag är inte ensam."

"Första fyra gångerna kände jag mig värdelös, deprimerad när jag gick härifrån. Är vilsen, tycker jag gör så gott jag kan. Vi dricker inte, vi har fredagsmys. Förstår inte hur jag ska handskas med det som kommer upp. Efter halva kursen kände jag mig tryggare i vad jag gör."

"Hittat mig själv, som den förälder jag faktiskt är. Jag höll på att tappa bort mig. Att bara komma hit har gett mig styrka, är mer en hel och lugn förälder."

"Vi skapar stämningen hemma. Har inte lärt mig att kontrollera mitt humör. Ännu. Håller på."

"Fått hjälp att hitta fokus – vad är viktigt, vad som inte är viktigt."

"Lärt mig spara på krafterna."

"Man får stanna upp & tänka till."

Hur kommer jag i kontakt med en LFT-grupp för tonårsföräldrar?

Jag har utbildat ledare från många stadsdelar i Göteborg och från andra orter i Sverige och förmedlar kontaktuppgifter till gruppledare.

Utbildning av ledare i LFT

När och var?

Flera gånger under året ger jag utbildningar för den som vill bli ledare i LFT.

Kommande utbildningstillfällen

Utbildning ges vid flera tillfällen under året

Kursinnehåll

Gruppledarens viktigaste uppgifter är att skapa en positiv, tillitsfull, inkluderande och öppen stämning i gruppen och att som dirigent lyfta fram deltagare som för det gemensamma samtalet framåt.

Kostnad

6 650:-/person + moms.
I kostnaden ingår manual för programmet, ett kurshäfte för förälder, morgonkaffe, fika på för - och eftermiddagen samt lunch.

För mer information och anmälan: maila info@mwibran.se eller ring 0702-17 12 95